Bilimsel Program

SAAT A SALONU   GENÇ KBB SALONU
13:00 - 14:30 PANEL 1 : OTOLOJİK CERRAHİDE TEMEL PRENSİPLER ve KİŞİSEL FARKLILIKLAR
Oturum Başkanı:
İrfan Devranoğlu
Moderatör: Şinasi Yalçın
Konuşmacılar:
Yıldırım Bayazıt
Tayyar Kalcıoğlu
Turgut Karlıdağ
Tayfun Kirazlı
Özgür Yiğit
13:00 - 14:30 OTURUM 1:
Oturum Başkanları: İbrahim Çukurova, Alper Tutkun

Kronik Rinosinüzitte Fenotipler Ve Endotipler
Gülsün Başak Saygan Usta

Pediatrik Sinüzit Komplikasyonlarına Yaklaşım 
Recep Haydar Koç

Covid-19 İlişkili Koku Kaybı 
Ercan Atasoy

Nazal Polipozis-EPOS Güncel Yaklaşım
Demet Alkılınç

Endoskopik Sinüs Cerrahisi Messerklinger vs Wigand
Mehmet Tan

PSG Raporunun Yorumlanması
Seçil Bahar Dal

Oroantral Fistül Onarımında Bukkal Fat Pad Kullanımı
Ceyhun Aksakal

14:30 - 15:00 KAHVE MOLASI

TÜRK KULAK BURUN BOĞAZ ve BAŞ BOYUN CERRAHİSİ VAKFI YÖNETİM KURULU ve KURUCULAR KURULU ORTAK TOPLANTISI
15:00 - 16:30 PANEL 2 : BAŞLANGIÇTAN KOMPLİKASYONA OLGULARLA TIKAYICI UYKU APNESİ
Oturum Başkanı:
Tevfik Aktürk
Moderatör: Murat Toprak
Konuşmacılar:
Mehmet Ali Babademez
Şenol Civelek
Alp Demireller
Mustafa Gerek
Bülent Tutluoğlu
15:00 - 16:30 OTURUM 2:
Oturum Başkanı: Fatih Öktem

Otoplasti Kursu
Yaşar Çokkeser
16:30 - 17:00 AÇILIŞ TÖRENİ
17:00 - 18:00 AÇILIŞ KONFERANSI

İnsan Geleceğini Nasıl Kurar ?
Moderatörler:
Murat Toprak & İbrahim Sayın
Konuşmacı: İlber Ortaylı

  A SALONU Saat GENÇ KBB SALONU SAAT C SALONU
07:00 - 08:30

3-D TEMPORAL KEMİK DİSEKSİYONU

İrfan Devranoğlu
Filiz Gülüstan

 

08:30 - 09:00 KAHVE MOLASI
09:00 - 10:30 PANEL 3 : WALDEYER HALKASI
Oturum Başkanı:
Şinasi Yalçın
Moderatör: Umut Akyol
Konuşmacılar:
Mehmet Ada
Emine Elif Altuntaş
Sinan Atmaca
Özgül Gergin
Kemal Uygur


09:00 - 10:30

OTURUM 3:
Oturum Başkanları: Ender İnci, Gürkan Keskin

Transkonjonktival Yaklaşımla Alt Kapak Blefaroplasti
İlke Bahçeci Şimşek

Revizyon Rinoplasti
İnci Dalkılıç

Fasiyal Analiz
Nagihan Bilal

Rinoplastide Tip Greftleri
Tolga Çiçek

Rinoplastide Letdown ve Pushdown Teknikleri
Can Özel

Septal Perforasyonda endoskopik yaklaşımlar
Alper Yenigün

Kulak Burun Boğaz Anestezisi
Olcay Duyar İspir

09:00 - 12:30

YÜZ PLASTİK CERRAHİSİNDE MİNİMAL İNVAZİV GİRİŞİMLER KURSU - TEORİK

Moderatörler:
Gökçe Özel
Nagihan Bilal
Can Alper Çağıcı
Emre Erkilet
Tevfik Sözen
Ayşe Sezim Şafak
Betül Şahin
İlker Yiğit,
Taşkın Yücel

Yüz Anatomisi - Tehlikeli Noktalar
Gökçe Özel

Nörotoksin Uygulamaları Üst Yüz
Can Alper Çağıcı

Nörotoksin Uygulamaları Alt Yüz
Nagihan Bilal

Dolgu Çeşitleri ve Özellikleri
Emre Erkilet

Mezoterapi Uygulamaları
Ayşe Sezim Şafak

Temporal Bölge Dolgusu
Emre Erkilet

Alın ve Glabella Dolgusu
Nagihan Bilal

Burun Dolgusu
Betül Şahin

Dudak Dolgusu
İlker Yiğit

Perioküler Dolgu Uygulaması
Tevfik Sözen

Zigoma ve Malar Bölge
Tevfik Sözen

Çene Dolguları
Taşkın Yücel

Komplikasyonlar

Toksin Komplikasyonları
İlker Yiğit

Dolgu Komplikasyonları
Gökçe Özel

Mezoterapi Komplikasyonları
Ayşe Sezim Şafak


10:30 - 11:00 KAHVE MOLASI
11:00 - 12:30

PANEL 4 : OLGULARLA FONO CERRAHİNİN PÜF NOKTALARI
Oturum Başkanı:
Atilla Tekat
Moderatör: Ferhan Öz
Konuşmacılar:
Hakan Birkent
Bengü Çobanoğlu
Tuğçem Kar
Kayhan Öztürk
Kürşat Yelken

11:00 - 12:30 OTURUM 4:
Oturum Başkanı: Ahmet Ömer İkiz

Temel Sütür Teknikleri Kursu

Temel Sütür Materyalleri
Zahide Mine Yazıcı

Temel Sütür Teknikleri
Tuba Bayındır

Baş ve Boyun Cerrahisinde Sütür Kullanımı
Ahmet Ömer İkiz

Fasyal Plastik Cerrahide Sütür Kullanımı
Berna Uslu Coşkun
12:30 - 13:30 ÖĞLE ARASI
13:30 - 15:00 PANEL 5 : ENDOSKOPİK SİNÜS CERRAHİSİNDE BAŞLANGIÇ: HASTA HAZIRLIĞI ve TEMEL TEKNİKLER
Oturum Başkanı:
Ayhan Gökler
Moderatör: Asım Kaytaz
Konuşmacılar:
Nesil Keleş
Gürkan Keskin
Fikret İleri
Semih Sütay
Zahide Mine Yazıcı
13:30 - 15:00

OTURUM 5:
Oturum Başkanları: Ayşenur Meriç Hafız, Murat Yener

Eagle Sendromu ve Cerrahi Tedavisi
Oğuz Karakaş

Pediyatrik Trakeotomi
Hatice Çelik

Jarcho-Levin Sendromu Olgularında KBB Bulguları
Rafet Yıldırım

Tonsillektomi Teknikleri
Hakan Gülen

Otoplasti teknikleri
Remzi Doğan

PFAPA Sendromu
Sabit Günel

Benign Vokal Kord Lezyonları
Erdinç Uysal

13:30 - 17:00 YÜZ PLASTİK CERRAHİSİNDE MİNİMAL İNVAZİV GİRİŞİMLER KURSU - PRATİK

Moderatör:
Gökçe Özel

Nagihan Bilal
Can Alper Çağıcı
Emre Erkilet
Tevfik Sözen
Ayşe Sezim Şafak
Betül Şahin
İlker Yiğit
Taşkın Yücel


15:00 - 15:30 KAHVE MOLASI    
15:30 - 17:00

PANEL 6 : OLGULARLA ENDOSKOPİK KULAK CERRAHİSİ
Oturum Başkanı:
İsmail Topçu
Moderatör: Enis Alpin Güneri
Konuşmacılar:
Mete Kıroğlu
Serkan Orhan
Ali Özdek
Özgür Sürmelioğlu
Ediz Yorgancılar

15:30 - 17:00

OTURUM 6:
Oturum Başkanları: Semih Sütay, Sabri Uslu

Frontal Sinüs Cerrahisi

Onuaralp Albuz

Lazer Dakriyosistorinostomi
Emine Güven Şakalar

Paranazal Sinüs Tümörleri
Yasin Çetinkaya

Endoskopik Septoplasti

Saime Sağıroğlu

Endoskopik Sinüs Cerrahisi Komplikasyonları
Burcu Bakıcı Balcı

BOS Rinoresi tedavi yaklaşımları
Fadullah Aksoy

Pandemi ve Kişisel Koruyucu Ekipman Kullanımı
Bengü Çobanoğlu

17:00 - 18:30

3-D KADAVRA DİSEKSİYONU - ENDOSKOPİK SİNÜS CERRAHİSİ

Fİkret İleri
Asım Kaytaz
Nesil Keleş
Semih Sütay
Sabri Uslu,
Zahide Mine Yazıcı

    17:00 - 18:30

ÜÇ AYRI BRANŞTAN İPLE YÜZ GERME

Oturum Başkanı: Emin Kaya

Emin Kaya
Ebru Kaya
Gülsüm Tetik

SAAT A SALONU Saat GENÇ KBB SALONU SAAT C SALONU
08:00 - 12:30 RİNOPLASTİ MARATONU

Moderatör:
Fatih Öktem

Yeni Başlayanlar İçin…
Süreyya Şeneldir

Preop Analiz, Postop Bakım
Ahmet Altıntaş

Erkek Burnu: Tuzaklar ve Püf Noktaları
Güven Güvenç

Kemik Dorsum ve Osteotomide Tur ve Piezo Kullanımı
Can Alper Çağıcı

Kemik Dorsumda Tur ve Piezo Cerrahi Kullanımı
Teoman Dal

Yapısal Orta Çatı
Tamer Erdem

Dorsumda Kemik ve Kıkırdak Yapıda Rekonstrüksiyon
Taşkın Yücel

Rinoplastide Skroll Ligamanın Korunmasının Kozmetik ve Fonksiyonel Önemi
Gürkan Keskin

Dorsum Koruyucu Cerrahi - Yüksek Strip Eksizyonu
Barlas Aydoğan

Tetris Metodu İle Let-Down Rinoplasti
Ozan Seymen Sezen

Açık Teknikte Tip Cerrahisi Felsefem
Tarık Şapcı

Tip Plastide Sütür Tekniklerinin Etkinliği
Ender İnci

Tip Projeksiyon ve Rotasyonunun Oluşturulması
Selçuk İnanlı

Nazal Tip Rekonstrüksiyonunda Modifiye Septal Extansion Greft
Köksal Yuca

Supratip Break
Alev Camcıoğlu

Eğri Burunun Asimetrik Osteotomi Ve Subtotal Septal Rekonstruksiyon İle Düzeltilmesi
Hadi Nural

Kostal Kıkırdak İle Premaksiller Augmentasyon
Tevfik Sözen

Kapalı Teknikte Revizyon Sınırları
Yusufhan Süoğlu
09:00 - 10:30 OTURUM 7:
Oturum Başkanları: Mahmut Tayyar Kalcıoğlu
Özgür Tarkan

Süperior Semisirküler Kanal Dehissansı
Esra Aydın Sudabatmaz

Glomus Tümörü
Alperen Aybal

Endoskopik Timpanoplasti
Adem Bora

Kemikçik Zincir Rekonstrüksiyonu
Filiz Gülüstan

Endoskopik Orta Kulak Anatomisi
Sinem Kara Peker

Meniere Hastalığında Güncel Tanı, Yaklaşım
Ahmet Mutlu

Fasiyal dehissans hastalarında otoskleroz cerrahisi
Erol Şentürk

09:00 - 10:30 SİALOENDOSKOPİ KURSU

Moderatör:
İsmail Topçu
Konuşmacı: Atilla Şengör
10:30 - 11:00 KAHVE MOLASI
11:00 - 12:30 OTURUM 8:

İleri Dolgu Uygulamaları Kursu
Oturum Başkanı:
Atilla Tekat
Rena Sultanova, Esin Özlem Atmış
Fresh Up
Kaş Kaldırma
Ceylan Göz

 

 

11:00 - 12:30 ENDOSKOPİK DAKRİYOSİSTORİNOSTOMİ KURSU 

Moderatör:
Fikret İleri
Konuşmacı: İbrahim Çukurova
12:30 - 13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13:30 - 14:30
ALLERGAN AESTHETICS UYDU SEMPOZYUMU
Moderatör: Mehmet Çimen - Allergan Aesthetics Medikal Lideri

Reolojinin Hyalüronik Asit Dolguların Performansına Etkisi
Esin Özlem Atmış

Vasküler Komplikasyonların Önlenmesi ve Yönetimi
Yusufhan Süoğlu
14:30 - 15:00 KAHVE MOLASI
15:00 - 16:30

21. YÜZYILDA ENFEKSİYONLARIN GELECEĞİ 

Moderatör:
Murat Toprak
Konuşmacılar:
Ahmet Başustaoğlu
Bülent Tutluoğlu
Birsen Pınar Yıldız

15:00 – 16:30

OTURUM 9:
Oturum Başkanları: Levent Soylu, Sinan Atmaca

Oral Kavite Defekt Onarımında Submental Ada Flebinin Kullanımı

Chinara Aliyeva

Boyunda Çok Nadir Bir Tümör Olgusu: Pecoma
Musa Musayev

Parafarengeal Alan Kitlelerine Yaklaşım

Mehmet Aslan

Süperfisyal Parotidektomi
Mehmet Turan Çiçek

Derin Boyun Enfeksiyonları ve Morbidite

Mehmet Akif Abakay

Semisirküler kanal dehissansı tedavisi
Selahattin Tuğrul 

Travmatik Fasyal Paralizide Deneysel Uygulamalar
Begüm Yılmaz

 

15:00 - 16:30 360 DERECE ALERJİ KURSU

Moderatör:
Nesil Keleş
Konuşmacılar:
Mustafa Kemal Adalı
Yasemin Korkut
Gediz Murat Serin
Kemal Uygur
E. Deniz Gözen Tan
16:30 - 17:00 KAHVE MOLASI
17:00 - 18:30

PANEL 7: OLGULARLA TİROİD CERRAHİSİ
Oturum Başkanı:
Tayyar Kalcıoğlu
Moderatör: Hakan Korkmaz
Konuşmacılar:
Erdinç Aygenç
Ayşenur Meriç Hafız
Babür Küçük
Levent Soylu
Sema Zer Toros

17:00 – 18:30

OTURUM 10:
Oturum Başkanı: Ferhan Öz

Tıbbi İstatistik kursu
Zübeyde Arat Akdoğan

17:00 - 18:30 VERTİGO 5N 1K

Moderatör:
Enis Alpin Güneri
Konuşmacılar:
Yıldırım Bayazıt
Burak Ömür Çakır
Mete Kıroğlu
Serkan Orhan
Ali Özdek

BPPV
Meniere Hastalığı
Vestibüler Migren
Persistent Postural Perceptual Dizziness
3. Pencere
Vasküler Halka

Nedir? 
Nasıl Ortaya Çıkar ?
Nereden Tanınır?
Neden Ayırt Edilmelidir?
Niçin Tedavi Edilir?
Kimler Deneyimlerini Paylaşır?
SAAT A SALONU SAAT GENÇ KBB SALONU
09:00 - 10:30 PANEL 8 : ENDOSKOPİK SİNÜS CERRAHİSİNDE KOMPLİKASYON YÖNETİMİ
Oturum Başkanı:
Alper Tutkun
Moderatör: Cem Meço
Konuşmacılar:
Süha Beton
Şenol Çomoğlu
Sabri Uslu
Özgür Tarkan
Suat Turgut
09:00 - 10:30 OTURUM 11:
Oturum Başkanları: Mehmet Turan Çiçek - Adem Bora

Sözel Bildiri Oturumu 1

09:00-09:10 S-01 - Septoplasti Yapılan Pediatrik Hastaların Klinik Özelliklerinin Ve Cerrahi Yaklaşımlarının Retrospektif Değerlendirilmesi
Alper Dilci
09:10-09:20 S-02 - Lenf Nodu Eksizyonu Yapılan Hastaların Retrospektif Değerlendirilmesi
Yağmur Barcan
09:20-09:30 S-03 - Covıd-19 Hastalarında Kan Prestin Düzeyleri
Mahfuz Turan
09:30-09:40 S-04 - Obstrüktif Uyku Apne Sendromlu Hastalarda Tiroid Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi ve Vücut Kitle İndeksinin Apne Hipopne İndeksi ile Korelasyonu
Serdar Ferit Toprak
09:40-09:50 S-05 - Koklear İmplantlı Hastalarda Depresyon, Anksiyete Ve Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi: Vaka Kontrol Çalışması
Burcu Bakıcı
09:50-10:00 S-06 - Alerjik Riniti Olan ve Alerjik Riniti Olmayan Hastalarda Mukosiliyer Klirens Süresinin Karşılaştırılması
Furkan Balaban
10:00-10:10 S-07 - Asimetrik İşitme Kaybında MRG Gerekli Mi?
Abdulaziz Yalınkılıç
10:10-10:20

S-08 - Derin Boyun Enfeksiyonları: 65 Vakanın Retrospektif Değerlendirilmesi
Mehmet Zeki Erdem

10:30 - 11:00 KAHVE MOLASI
11:00-12:30 PANEL 9: PREMALİGN LARENKS LEZYONLARI ve ERKEN EVRE LARENKS KANSERLERİNE YAKLAŞIM
Oturum Başkanı:
Ümit Uluöz
Moderatör: Günter Hafız
Konuşmacılar:
Bora Başaran
Ozan Özgürsoy
Güleser Saylam
Emel Çadallı Tatar
Murat Yener
11:00-12:30 OTURUM 12:
Oturum Başkanları: Mehmet Turan Çiçek - Adem Bora

Sözel Bildiri Oturumu 2
11:00-11:10 S-09 - Tek Taraf Total İşitme Kayıplı Erkek Hastalarda Tomografi Bulguları Ve İnferior Kollikulus Kalınlıklarının Değerlendirilmesi
Sergül Ulus Evecan
11:10-11:20 S-10 - Covid-19 Pandemisinde Açılan Acil Trakeotomilerin Pandemi Öncesi Dönemle Karşılaştırılması
Özlem Yağız
11:20-11:30 S-11 - Meningomyelosel Yenidoğanlarda Trakeotomi Tecrübelerimiz
Sinem Kara Peker
11:30-11:40 S-12 - Jarcho-Levin Sendromlu Olgularda Kulak Burun Boğaz Bulguları
Rafet Yıldırım
11:40-11:50 S-13 - Laringolojideki Mobil Uygulamalar: Apple Store Ve Google Play'in Analizi
Fatih Topuz
11:50-12:00 S-14 - Total Larinjektomili Hastalarda Covid-19 İnsidans Ve Prognozu
Musa Musayev
12:00-12:10 S-15 - Ek Handikapları Mevcut Olan Bilateral Sensörinöral İşitme Kayıplı Hastalarda Koklear İmplantasyon Sonuçlarımız
Esra Aydın
12:10-12:20 S-16 - Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Yansıtıcı Düşünme Düzeyinin Klinik Karar Verme Üzerine Etkisi
Ayşenur Meriç Hafız
12:30 KAPANIŞ
Poster No Kabul Edilen Poster Bildiriler Saat Kabul Edilen Sözel Bildiriler
P-01 Refrakter İzole Epistaksis İle Başvuran, Pediatrik Suçiçeği Enfeksiyonu Vakası
Vural Fidan
09:00-09:10 S-01 - Septoplasti Yapılan Pediatrik Hastaların Klinik Özelliklerinin Ve Cerrahi Yaklaşımlarının Retrospektif Değerlendirilmesi
Alper Dilci
P-02 Posterior Servikal Dev Lipom: Olgu Sunumu
Mahfuz Turan
09:10-09:20 S-02 - Lenf Nodu Eksizyonu Yapılan Hastaların Retrospektif Değerlendirilmesi
Yağmur Barcan
P-03 Sol Submandibular Bölgede Eksternal Tip Laringosel Olgu Sunumu
Bekir Can Gümüşlü
09:20-09:30 S-03 - Covıd-19 Hastalarında Kan Prestin Düzeyleri
Mahfuz Turan
P-04 Maksillada Görülen Kronik Osteomiyelit
Fatih Topuz
09:30-09:40 S-04 - Obstrüktif Uyku Apne Sendromlu Hastalarda Tiroid Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi ve Vücut Kitle İndeksinin Apne Hipopne İndeksi ile Korelasyonu
Serdar Ferit Toprak
P-05 Timpanik Kavitede Aberran İnternal Karotid Arter: Olgu Sunumu
Gizem Meral Kantarcı
09:40-09:50 S-05 - Koklear İmplantlı Hastalarda Depresyon, Anksiyete Ve Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi: Vaka Kontrol Çalışması
Burcu Bakıcı
P-06 Santral Patoloji Sebebiyle Oluşan Periferik Fasiyal Paralizi : 2 Adet Olgu Sunumu
Begüm Yılmaz
09:50-10:00 S-06 - Alerjik Riniti Olan ve Alerjik Riniti Olmayan Hastalarda Mukosiliyer Klirens Süresinin Karşılaştırılması
Furkan Balaban
P-07 Sialolitiasis Kliniği İle Gelen Parotis Non–Hodgkin Lenfoması: Olgu Sunumu
Büşra Ünsal
10:00-10:10 S-07 - Asimetrik İşitme Kaybında MRG Gerekli Mi?
Abdulaziz Yalınkılıç
    10:10-10:20 S-08 - Derin Boyun Enfeksiyonları: 65 Vakanın Retrospektif Değerlendirilmesi
Mehmet Zeki Erdem
11:00-11:10 S-09 - Tek Taraf Total İşitme Kayıplı Erkek Hastalarda Tomografi Bulguları Ve İnferior Kollikulus Kalınlıklarının Değerlendirilmesi
Sergül Ulus Evecan
11:10-11:20 S-10 - Covid-19 Pandemisinde Açılan Acil Trakeotomilerin Pandemi Öncesi Dönemle Karşılaştırılması
Özlem Yağız
11:20-11:30 S-11 - Meningomyelosel Yenidoğanlarda Trakeotomi Tecrübelerimiz
Sinem Kara Peker
11:30-11:40 S-12 - Jarcho-Levin Sendromlu Olgularda Kulak Burun Boğaz Bulguları
Rafet Yıldırım
11:40-11:50 S-13 - Laringolojideki Mobil Uygulamalar: Apple Store Ve Google Play'in Analizi
Fatih Topuz
11:50-12:00 S-14 - Total Larinjektomili Hastalarda Covid-19 İnsidans Ve Prognozu
Musa Musayev
12:00-12:10 S-15 - Ek Handikapları Mevcut Olan Bilateral Sensörinöral İşitme Kayıplı Hastalarda Koklear İmplantasyon Sonuçlarımız
Esra Aydın
12:10-12:20 S-16 - Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Yansıtıcı Düşünme Düzeyinin Klinik Karar Verme Üzerine Etkisi
Ayşenur Meriç Hafız